הרוחצות

instagram
facebook


 

 

דורה הולצהנדלר

2005

50X38 ס"מ

הדפס חתום

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved