באחו

instagram
facebook


 

 

מרטין יונאש

1953

18X24 ס"מ

שמן על דיקטUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved