התחבורה של סן מיגל

instagram
facebook


 

 

רוקה זלאיה אקוסטה

2008

30X25 ס"מ

שמן על בדUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved