ברכות לחגים

instagram
facebook


 

 

 סופיה מאזארקי קאלוירופולו

28X20 ס"מ

הדפסה חתומה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved