חיי היומיום בכפר II

instagram
facebook


 

 

 בוניפאסיו בננסיו

2019

37X57 ס"מ

טכניקה מעורבת על קליפת עץ

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved