תעלת הדאם

instagram
facebook


 

 

Nadia Becker
2005
38cm x 55cm
Oil on canvasUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved