הגב של אורגת בדים מנבאח קיצ'ה

instagram
facebook


 

 

Lorenzo Cruz
2012
52cm x 41cm
Oil on canvasUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved