טיול יום ראשון

instagram
facebook


 

 

Veronica Labat
2011
50cm x 69cm
Acrylic on canvasUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved