חד גדיא: נורא ומיא

instagram
facebook


 

 

מיכאל פאלק

2004

6X70 ס"מ

שמן על לוח עץUnavailable
· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (גובה X  רוחב). 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved