לו ז'יג'אן

instagram
facebook

זמין

בית החוואי

לא זמין

כביסה במי הנהר
מזל טוב כל שנה
מייבשים את הצ'ילי
נשים רוחצות

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved