לו ז'יג'אן

instagram
facebook

זמין

בית החוואי
כביסה במי הנהר
מייבשים את הצ'ילי
נשים רוחצות

לא זמין

מזל טוב כל שנה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved