פו רוישיה

instagram
facebook

זמין

פופקורן

לא זמין

הדורה האדומה הבשילה
קולות הדגן

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved