גואו לינג

instagram
facebook

זמין

שדה התקווה

לא זמין

עונת הקציר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved