ז'ו סו ז'ן

instagram
facebook

זמין

בי"ס ערב למבוגרים
מטע האפרסקים
תופסים דגים במים הבוציים

לא זמין

אופניים למעלה, אווזים למטה
מניקה בחמימות העשב

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved