אלסנדרה פופו

instagram
facebook

זמין

Camogli Port
Blue Sea
What a Parade!
The Commander’s Family
Two Girls Playing
Congratulations
The Mermaid Ferry
Holiday Island
Pont Neuf/ Paris
Married With Cat
The Ice Cream Men
The Florist

לא זמין

Camogli Homes
Autumn
The Railway Station
A Champagne Toast
Portofino Square
Fried Fish
The Hike
Party Island
Holiday Gifts
Holiday by the Sea
Sailboats of Portofino
Sunset in Venice
Portofino
Boat to Portofino
Sunset Over the Market
Vacation
Pizza and Focaccia

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved