פרנקו מורה

instagram
facebook

לא זמין

Homeward Bound on a Donkey
Fishing For Frogs
Everyone Arrives Home
A Country Home

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved