ג'וליאנו זופי

instagram
facebook

לא זמין

One Summer Day
The Entertainment Troop
The Magic Flautists
Hotel Royal Victoria
The Boxing Match
The Duke Returns
The Performing Bears
The Band’s Return
Playtime

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved