גווידו ודוואטו

instagram
facebook

זמין

החתול האדום הגדול
ינשוף- I
ינשוף- II
ינשוף בינות לעצים
ינשוף מעל הכפר
תרנגול ודלעות

לא זמין

Walking back to the House
Grass on the Back
Every Morning
Skiing Together
Collecting Mushrooms
Romeo and Juliet
The Owl
The Rooster
The Cat
Owl Under Red Skies
Rooster on a Pile of Hay
The Stroll of the Cat
Bird’s Song for the First Snow
The Band
The Curly Cat
Owl on Sunflowers
Venetian Landscape
Horse at Work
Rooster on the Alps
Don Quixote
An Owl in the Dolomites
ההרלקין
החתול האדום הקטן

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved