לוצ'יאנו פרנדיני

instagram
facebook

זמין

The Chestnut Vendor
Off to the Pasture
The Dog Show

לא זמין

The Porticos of Martiri Plaza
Lake Garda
My Uncle’s Wedding
Five Lands
Paris Panorama
The Birthday Party
My Nephew’s Birthday Party
Parisian Life

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved