אקווילינה סמרגליה

instagram
facebook

זמין

Hungarian Gipsy Wedding

לא זמין

The Bazaar of Marakesh

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved