ואלרי פראחוד

instagram
facebook

זמין

ארוחה על ספינת הקיטור
מזח קלוגה
ממתינים לספינת הקיטור
ממתינים לרכבת

לא זמין

אהובים
גשר מעל נהר אוקה
על הסיפון

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved