דפנה סטיבנסון

instagram
facebook

זמין

התיאטרון

לא זמין

תוכונים בכלוב I
תוכונים בכלוב II

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved