לואיס חואקין רודריגז אריאס

instagram
facebook

זמין

Memories From My Patio
Ramon
The Morning Train
Bayate Sugar Cane Harvest
Off to the Party
Janina in the Garden

לא זמין

The Corn Harvest
The Neighbors
The King

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved