אודאיס פלסיוס מסה

instagram
facebook

זמין

Pulling the Tree Trunk
Grazing by the River

לא זמין

The Milkman

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved