רוברטו טורס למדה

instagram
facebook

זמין

Miguel’s Ranch
High Mountain (Monte Alto)

לא זמין

Sowing Time

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved