ינליס גרסיה סאוודרה

instagram
facebook

זמין

מוכרת הפירות
מוכרת הפירות בכפר
נערה עם פירות

לא זמין

מהמרפסת שלי
נישואים בהחבא

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved