ינליס גרסיה סאוודרה

instagram
facebook

זמין

Fruit Seller in the Country
The Fruit Seller
נערה עם פירות

לא זמין

Elopement
From My Balcony

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved