יוניור איניסיארטה

instagram
facebook

זמין

Rag Ball

לא זמין

The Cow Milker

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved