רפאל קלה לורס

instagram
facebook

זמין

המדרון
קפה בבוקר

לא זמין

קוטפת הפרחים

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved