פאל הומונאי

instagram
facebook

לא זמין

The Grazing Field
Going on an Excursion
The Picnic
The Grape Harvest
My Native Village (Urog)
Through the Hills
Road to the Future
Enjoying the Grassland

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved