אילונה תות' גומבקוטון

instagram
facebook

זמין

Water Festival
Dancing Around the Maypole
The Hoers
Milkmaid with Wheat

לא זמין

Resting in the Field
Kecskemet Cityscape
Lunchtime
Woman With Basket
The Watermelon Eater
A Woman
Dancing in the Spring
Potential Suitors
Bundling the Wheat
Gathering the Grapes

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved