לאזלו קודאי

instagram
facebook

זמין

Have a Drink of Water
Here is My Horse

לא זמין

Sunday
House With Storks
A Village Courtyard
The Storks Come Home
“What Are You Doing?”
“Clear the Road!”
In Front of My House
Blue Cow
A Path for My Cow
Heart to Heart
“Where Have the Goats Gone?”
Small Houses
Floating Goats
The Cow Tree
"Good Day, Neighbor"
Chatting by the Well
Coming Home
The Miracle Tree
By the Well

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved