זלייקו קולארק

instagram
facebook

זמין

הנאות חורף

לא זמין

מטלות בוקר
מתנדנדת
תרנגול צעיר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved