פדרו צ'בחאי טוק

instagram
facebook

לא זמין

The Flowers Sellers
The Coffee Pickers
The Happy Market
San Pedro Market

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved