חוסה ראנדה ק. קרטוצ'וס

instagram
facebook

לא זמין

The Pickers of Calla-Lillies
Two Sisters Weaving

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved