אוסקר פרן

instagram
facebook

זמין

The Story of My Village
Comalapa Panorama

לא זמין

Guatemala’s Cultures
The Day Before the Earthquake
Picking Coffee
The Lottery
How Fair is Our Market!

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved