מריה ניקולסה צ'קס ניצ'ו

instagram
facebook

זמין

Festival of Lanterns
A Happy Day in Comalapa
A Collective Building Project

לא זמין

The Day Before the Feast
A Day in the Country
Our Children
Serenading the Bride
Dance of the Moros
The Dance of the Giants
The Family Picnic
Women at Work
The Coffee Picking Volunteers
My Lovely Village
Learning to Weave

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved