מתיאס גונזלס צ'בחאי

instagram
facebook

לא זמין

The Harvest
The Farm Workers
Night Market
Blessing the Harvest
The Arbor Market
The Coffee Harvesters
Our Village Fair
The Banana Pickers
Harvesting the Avocados
A Day at the Market
Harvesting the Sugar Cane
Our Village Fair
Thanksgiving

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved