מריה תאודורה צ'בחאי

instagram
facebook

לא זמין

The Flower Sellers
The Corn Sellers
The Corncobs Sellers
The Bird’s Eye View
Guatemalan Women
Our World of Flowers
Harvesting Tomatoes
Preparing Family Dinner
The Flower Sellers
Husking the Corn
The Weavers
Preparing for Market Day
Fruits of Splendor
The Flower Harvest
Santa Catarina Flower Seller
San Antonio Flower Seller
Glorious Market Day

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved