חיל יוחקום

instagram
facebook

לא זמין

Picking Coffee
Selling Calla-Lilies
Harvesting the Corn
The Coffee Harvest
The Harvest Season
Solola Market
The Apple Pickers
The Banana Pickers
The Cornfield
The Apple Orchard

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved