ניקולס "ניקו" קוצ'ה

instagram
facebook

לא זמין

Women With Flowers and Watertmelon

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved