זוזאנה ורסקי

instagram
facebook

זמין

My Family at Dinnertime
The Village Peddlers
The Pot Repairman
The Umbrella Repairman

לא זמין

The Happy Family
What a Greeting
Family Harmony
The Corn Wagon
Spring Time
Grandmother’s Cat
The Three Daughters in Law
The Warm Home
The Rug Weavers
Togetherness II
The Joys of Being a Grandma
Visiting the Grandparents

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved