אווה הוסריקובה

instagram
facebook

זמין

Boys Will Be Boys
Hoeing the Vineyard

לא זמין

Birthday
Preparing for a Ceremony
Happy Fields
“Kids” on the Roof
The Angry Bull
The Sewing Course
The Family Room
A Bundle of Wheat
Bouquets of Wheat
Sunrise Over Kovacica

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved