דוברוסב מילוייביץ'

instagram
facebook

זמין

Shepherding the Cattle
The Grazing Goats
Romance Among the Flock
An Afternoon in the Fields

לא זמין

From My Village
The Flute-Playing Shepard
My Village
The White Flock
Hill Top Life
My Chicken and Me
Grazing in the Country
The Grazing Field
Sunset
The Grazing Cows
The Resting Hour
It’s Off to Work We Go
The Shepherd and the Milkmaid
Brief Encounters
Full Moon, Bright Night
Grazing in the Meadow
The Grazing Cows II
Shepherdess Among the Lambs

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved