יאן סטרקוסק

instagram
facebook

זמין

My Family Lends a Hand
The Corn Harvest
Modern Times Come to the Harvest
Bartering

לא זמין

The Corn Harvest
Wedding Party
Training the Next Generation
Our Little Broom Industry

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved