דסה פטרוב מורר

instagram
facebook

לא זמין

Winter
A Street Holiday
The Herdsman in Winter
The Winter New Year

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved