וסנה טנסבה

instagram
facebook

זמין

Wheat Harvest
The Grape Harvest
Love Is in the Air
The Joys of the Corn Harvest

לא זמין

On the Road
The Bees of Spring
Heaping the Straw
Under the Chestnut Tree

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved