סופיה יונסקו

instagram
facebook

זמין

Working the Field
By the Well

לא זמין

Summer Harvest
The Ping-Pong Game
Back from The Cornfield

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved