יאן ונרסקי

instagram
facebook

לא זמין

The Wheat Wagon
Falling from the Wheat Wagon

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved