דרגיקה גייק

instagram
facebook

לא זמין

The Wishing Pond
The Rug-Washing Maidens
Courtyard in My Country Home

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved