דוסאן ג'בטוביץ'

instagram
facebook

זמין

Market Day
Summer Market
Marketing the Horses
Autumn

לא זמין

The Village Celebration
Transporting the Wheat
A Festive Dinner
The River Bathers
The Jug Market
Wedding Celebration
Holiday
A Meal in the Field

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved