יאן באצ'ור

instagram
facebook

זמין

The Wheat Market

לא זמין

Surrounded by Pumpkins
Spring is in the Air
Waiting for the Train
Returning from the Field
Separating the Corn from the Chaff
A Crossroad in the Field
Passing the Train Station
Pheasant by the Junction

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved